Metabolik Cerrahi (Şeker Ameliyatı)

Metabolik Cerrahi (Şeker Ameliyatı)

Metabolik sendrom  insülin direnciyle başlayan santral obezite, hipertansiyon, kanda kolesterol ve açlık şekerinin yükselmesi ve iyi kolesterolün (HDL) düşmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Tip 2 diabet ve aşırı kilo arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır; obezitesi olan insanların yaklaşık %40’ı diabetik ve tip 2 diabeti olan insanlarında yaklaşık %80’i obezdir.

Aşağıdaki kriterlerin en az 3 tanesine sahip olan bir kişide metabolik sendrom olduğu kabul edilir.

– Bel çevresinin erkeklerde >102 cm, bayanlarda >88 cm olması

– Trigliserid düzeyinin kanda 150 mg/dl veya üzerinde olması

– LDL kolesterolün erkeklerde 40 mg/dl, bayanlarda 50 mg/dl altında olması

  • Yüksek tansiyon(>130/>85 mmHg)
  • Yüksek kan şekeri(>110 mg/dl)

Metabolik cerrahide (Şeker Ameliyatı) fonksiyonel kısıtlama üzerine odaklanılmalıdır. Bunu yapmanın tek yolu beslenmenin erken aşamalarında ileum kaynaklı iştah kesici nöropeptid hormonları aktif hale getirmektir. Eğer bağırsaktan gelen doygunluk sinyalleri çok zayıf veya çok geç gelirse, o zaman kişinin metabolik doygunluk oluşana kadar çok fazla miktarda yemek tüketmesi söz konusu olabilir. Bariatrik(Kilo verme ameliyatı ) ve Metabolik cerrahi(Şeker ameliyatı ) sonrası obezite, hipertansiyon , hiperlipidemi (kanda yağ artışı)  ve  şeker hastalığının kontrole alınmasında besinler in yapılan bypass sonrası direkt olarak ince bağırsağın son parçasına geçeceği için buradaki L hücreleri uyarılarak salgılanan hormonlar  vasıtası ile diyabet kontrol altına alınır.İnce bağırsağın ilk parçasına besin geçişi cerrahi olarak engellenerek , buradan insülin direnci yapan bir takım hormonların salgılanması engellenir.

Bu yöntemle, Tip 2 diyabette vücudumuzda bulunan, ancak; yararlanamadığımız insülin yararlı hale gelmekte ve gerek dışarıdan kullanılan insülin miktarı ve  antidiabetik ilaçların  ve  gerekse  anihipertansif ve antihiperipidemik  ilaçların miktarı azalmakta veya tamamen ortadan kalkmaktadır.

Obezite ameliyatı olacak her hastaya öncelikle çok kapsamlı testler kan testleri, tüm batın ultrasonografi ve gastrsokopi yapılır.

Tetkikler ve muayeneler tamamlandıktan sonra Metabolik Cerrah hasta ve sonuçlarını değerlendirir. Hastanın Metabolik cerrahi ameliyatı olup olamamasına karar verir.

Bu ameliyatlar tüm ilaç ve insülin tedavilerinden çok daha etkin olarak şeker hastalığını kontrol altına almakta ve düzeltmektedir.

Metabolik Cerrahi Kimler İçin Uygundur?

Endokrinolog, dahiliye ve diyetisyen konrolün de uzun süre diyet, egzersiz yapıp kan şekeri regüle olamayan hastalara uygulanmalıdır.

Ameliyat Sonrası Dönem

Ameliyattan normal şartlarda 1 gün önce yatış yapılır. Kan sulandırıcı ilaçlar, bağırsakların temizliği protokolü uygulanır. Kan şekeriniz ve hipertansiyonunuz kontrol altına almak için medikal tedavi uygulanır. Ameliyata girmeden 1 gün önce sıvı diyetine girmeniz ve gece 00:00 ’dan sonra herhangi bir şey yiyip içmemeniz gerekecektir. Ameliyat sonrası dönemde her şey olağan seyreder ise hastanede yatış süreniz 3-4 gün olacaktır.

Önce ağızdan sıvı gıdalara başlanacaktır. Sıvı beslenmeyi takiben taburcu işlemleriniz yapılacaktır.
Taburcu sonrası dönemde beslenme ve günlük aktivitelere ait ayrıntılı bir bilgilendirilme sözlü ve yazılı olarak sağlanacaktır.

×