Transitbipartisyon

Transitbipartisyon

Metabolik sendromlu hastalarda kullanılan yöntemlerdendir. Sergio Santoro tarafında literatüre kazandırılan bir tekniktir. Tip 2 diyabette kullanılan etkın ve başarı ihtimali yüksek olan yöntemlerden birtanesidir.Metabolik ve bariatrik etkinliği ön planda olan bir yöntem.Bu yöntem ile alına gıdaların 1 /3 normal anatomik yolak ile, 2/3 gastroenterostomi hattında geçerek bağırsagın tüm segmentlerinden yiyecekler geçer. . Metabolik cerrahi işlemlerinde bir bölüm mide çıkarılması ve beraberinde ince bağırsakların yerinin değiştirilmesi esasına dayanır. Mide çıkış bölümüne 6 cm mesafeden başlanarak kullanılan özel malzemeler ile mide longütünal bir şekilde kesilir ve dikilir. Sonra ileum 250cm distal kısmı ile gastroenterostomi yapılır .proksimal kısmı ileum 100 cm sine enteroenterostomi yapılır.Mideden tam olarak sindirilmeyen gıdanın çoğu direkt ince bağırsak son 2,5 metrelik bölümüne geldiğinde buradan GLP-1 adlı hormon salgılanır. Bu hormon hem pankreastan insülin salgılanmasını uyarır hem de dokulardaki insülinin etkinliğini arttırır.

Böylece tip 2 şeker hastalığının tedavisi büyük oranda gercekleştirmiş olur. Düşük intragastrik basınç ve buna bağlı tüp mide kaçaklarının engellenmesi.Mide içindeki basıncın düşük olmasına bağlı olarak uzun vadede uygulanan tüp mide işleminin hacmini koruması ve tek başına yapılan tüp mide işleminde uzun vadede görülen genişlemelerin engellenmesi.Endoskopik olarak ince bağırsakların tüm alanlarına erişilebiliyor olması ve bu sayede özellikle oniki parmak bağırsağını devre dışı bırakan tekniklerde görülen safra kesesi, pankreas ve safra kanallarına erişim problemlerinin ortadan kalkması,Mide antrum, pilor ve oniki parmak bağırsağının korunmasına bağlı vitamin, mineral, demir ve kalsiyum takviyesine ihtiyaç duyulmaması en önemli avantajlarıdır.

×